Polana 914

Biocidní, zásaditý, nepěnivý čisticí a dezinfekční prostředek, koncentrát, určený pro potravinářský průmysl. Vhodný do uzavřených CIP systémů pro pivovary, mlékárny, zemědělství, zahradnictví.
 
 
 
 

VLASTNOSTI

Biocidní, alkalický, nepěnivý čisticí a dezinfekční prostředek. Dokonale odstraňuje všechny druhy nečistot rostlinného a živočišného původu. Má široké spektrum antibakteriálních účinků (efektivně ničí mikroorganismy). Dobře rozpustný ve vodě. 

POUŽITÍ

Pro čištění a dezinfekci zařízení, instalací a nádrží v automatických myčkách, v uzavřeném systému typu CIP v potravinářském průmyslu, zemědělství a zahradnictví. 

SLOŽENÍ

Hydroxid draselný, chlornan sodný (aktivní chlór 50 g/l), povrchově aktivní látky, sekvestranty, deflokulanty.

DÁVKOVÁNÍ

V plném rozsahu koncentrace od 0,5 % vodného roztoku
až po  koncentrát v závislosti na typu nečistot.:

Doporučené koncentrace

lehce zněčištěné povrchy:       0,5 – 2,0 %

silně zněčištěné povrchy:        2,0 – 5,0 %

                                 teplota:        20 – 60 °C

Doporučené koncentrace v zahradnictví

lehce zněčištěné povrchy:       1,0 – 3,0 %

silně zněčištěné povrchy:        3,0 – 5,0 %

                                 teplota:        20 – 60 °C

POKYNY K POUŽITÍ

Umýt instalace (zařízení) vodou a poté použít roztok prostředku a ponechat ho v instalaci (zařízení) po dobu 15-20  minut. Vyčištěnou instalaci (zařízení), opláchnout vodou.

Použití přípravku při zvýšené teplotě, zvyšuje účinnost a rychlost čištění a umožňuje snížení použité koncentrace.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v dobře uzavřeném původním obalu při teplotě 10 až 20 °C.

BALENÍ 

6 kg, 30 kg, 250 kg

 


Soubory ke stažení:
Bezpečnostní list Polana 914