Polana LOBBO

Biocidní, dezinfekční, neutrální vícesložkový koncentrát, určen k dezinfekci nářadí, povrchů a prostor (za přítomnosti zvířat).
 
 
 
 

VLASTNOSTI

Bezbarvá kapalina s charakteristickou vůní.

POUŽITÍ

biocidní přípravek POLANA LOBBO slouží k dezinfekci vybavení, nádob, v uzavřených systémech typu CIP, nádobí a náčiní, povrchů, které mají i nemají kontakt s potravinami v potravinářském průmyslu, povrchů v objektech s využitím soukromým či veřejným včetně: stěn, podlah místností (např. v holičství, kadeřnictví a kosmetických salonech) a dalších veřejných institucích, s cílem zachovat veterinární hygienu v oblasti šlechtění, chovu, přepravy a při kontaktu s krmivem. Přípravek může být použit v zařízeních souvisejících se zdravotní péčí, kromě klinické oblasti (s výjimkou dezinfekce nástrojů používaných v oblasti medicíny, operačních sálů).

SLOŽENÍ

Sodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové 5-25%. Účinné látky: kvartérní amoniové sloučeniny, Alkyl (C12-C16) benzyldimethylamonium–chloridy v množství 4%.    

DÁVKOVÁNÍ

K dezinfekci povrchů je potřeba použít 2 % vodný roztok při době kontaktu 15 minut (baktericidní účinek) nebo 15 minut (fungicidní účinek). Algicidní účinek: 5 – 30 % roztok.

Dezinfekce vybavení a zařízení v potravinářském průmyslu:

  • koncentrace: 1 %
  • doba kontaktu: 5 - 15 minut

Dezinfekce zařízení a vybavení z veterinární oblasti:

  • koncentrace: 1-2 %
  • doba kontaktu: 30 minut

Dezinfekce vzduchu:

  • prostředek  nastříkat v koncentraci 1 - 2 % ve formě aerosolu; použít 1,5 – 2 l prostředku na 1000 m3 v objemu.

Boj proti řasám/lišejníkům

Povrchy potažené řasami/lišejníky postříkat 30 % roztokem. Ponechat tak po dobu 1-2 dnů. Po uplynutí této doby, odstranit zbytky mrtvých řas a povrch spláchnout vodou. V přítomnosti řas/lišejníků v zařízeních s uzavřeným okruhem, použít 5 % roztok. 

POKYNY K POUŽITÍ

Povrchy, které mají být dezinfikovány, by měly být předem vyčištěny. Pracovní roztok přípravku nanést pomocí rozprašovacího zařízení, za použití 1 litru roztoku na 3 - 4 m3 povrchu. Po dezinfekci povrchu, který je v kontaktu s potravinami, musí být tento povrch opláchnut pitnou vodou. Zařízení použité k dezinfekci po použití opláchněte vodou. Může být použito v přítomnosti zvířat.

BALENÍ

1 L, 5 kg, 25 kg

Polana Lobbo získala stanovisko ÚSKVBL.


Soubory ke stažení:
Bezpečnostní list Polana LOBBO
Stanovisko ÚSKVBL