Polana V3

Biocidní, vícesložkový dezinfekční přípravek, určen pro dezinfekci hospodářských a zahradnických objektů a vybavení, která se v nich nacházejí.
 
 
 
 

VLASTNOSTI

Biocidní, vícesložkový přípravek. Má široké spektrum dezinfekčních účinků: spolehlivě ničí grampozitivní a gramnegativní bakterie, houby. Je snadno ředitelná s vodou v jakýchkoli poměrech. Pracovní roztoky prostředku nevykazují korozivní vlastnosti, nejsou agresivní vůči kovům, sklu, keramice, plastům, pryži a dřevu.

POUŽITÍ

Biocidní přípravek POLANA V3  je určen k dezinfekci budov pro chov zvířat (včetně vybavení), která se v nich nacházejí; veterinárních prostor; dopravních prostředků pro přepravu zvířat; prostor pro zvířata a jejich vybavení v zoologických zahradách; venkovních prostor, tj. nakládkových a vykládkových ramp, detenčních zařízení zvířat před porážkou, na výstavách, veletrzích, atd..; zahradnických objektů (pouze mimo produkční cykly po odstranění zeminy) tj. houbových farem, skleníků; sanitárních rohoží. Výrobek je určen pro profesionální uživatele.

SLOŽENÍ

Aktivní látky: glutaral v množství 7,5g/100g, formaldehyd v množství 6,5g/100g.

Alkyl (C12-C16) benzyldimethylamonium–chloridy v množství 5,5g/100g.

POKYNY K POUŽITÍ

Dezinfekce se provádí postřikem povrchu předmětu a technologických zařízení, s výjimkou produktů a hotových výrobků. Po dokončení procesu dezinfekce v prostorech pro hospodářská zvířata, je potřeba prostor nejprve vyvětrat (otevřít okna, dveře, zapnout ventilátory). Pracovní roztoky se připraví přidáním přesného množství Polana V3 do odměřeného množstvím vody.

  •  Dezinfekce hladkých povrchů:

(např. kovy, dlažba, plasty, stěny pokryté omyvatelnou barvou, atd):

Provádí se roztokem o koncentraci 1 %. Použijte 1 litr roztoku na 3–4 m2 povrchu.

Před provedením postřiku dezinfekčním roztokem, by měl být povrch předem vyčištěn pomocí povrchově aktivní látky.

  •  Dezinfekce porézních povrchů:

(np. beton, stěny, které nejsou pokryté omyvatelnou barvou, atp.)

Provádí se roztokem o koncentraci 1 %. Použijte 1 litr roztoku na 3–4 m2 povrchu.

Před provedením postřiku dezinfekčním roztokem, by měl být povrch předem vyčištěn pomocí povrchově aktivní látky.

  •  Dezinfekční rohože a vany:

Provádí se roztokem o koncentraci 1 %. Výměna kapaliny 1–2 krát týdně, v závislosti na stavu znečištění.

  •  Dezinfekce vzduchu:

Přípravek rozptýlit ve formě aerosolu podle návodu k danému zařízení. Použijte 1,5-2 litry prostředku na 1000 m3 objemu.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v dobře uzavřeném původním obalu při teplotě 0 do +20 °C.

BALENÍ

5 kg, 25 kg

 Polana V3 získala stanovisko ÚSVKLB.


Soubory ke stažení:
Bezpečnostní list Polana V3
Stanovisko ÚSKVBL